pedagogische en didactische begeleiding op maat

Kosten

 

Remedial Teaching: intake: GRATIS

1 sessie á 45 min. € 45,- incl. opstellen Handelingsplan

Na 6 weken vindt er een evaluatie plaats van het Handelingsplan.

 

Studiecoaching: intake: GRATIS,

verdere kosten afhankelijk van het te volgen traject

leerkracht/leraarcoaching: intake: GRATIS

1 sessie á 45 min. € 45,-

 

Huiswerkbegeleiding i.s.m. GSG Guido de Brès te Arnhem:

De sessies worden gegeven op maandag- en donderdagmiddag vanaf 15.00 uur – 16.45 uur in lokaal 11.

2 sessies p/w € 95,- p/mnd

De groep bestaat uit minimaal 4 leerlingen met een maximum van 10 leerlingen.