pedagogische en didactische begeleiding op maat

Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogische/didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaald leerprobleem en of gedragsprobleem op een ander dan gemiddeld niveau functioneren. (bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS)

Kinderen met problemen op het gebied van werkhouding, aandacht en concentratie kunnen de volgende kenmerken laten zien:

  • Een negatieve/passieve werkhouding
  • Te weinig motivatie
  • Een laag werktempo
  • Chaotisch werken/ geen structuur
  • Slecht zelfstandig kunnen werken
  • Moeite met concentreren- snel wegdromen
  • Moeite met onthouden
Door deze problemen kunnen er leerachterstanden ontstaan. Er zijn dan dus twee problemen aan te pakken: het leren te concentreren en of de werkhouding te verbeteren. In overleg en naar aanleiding van de problemen kan er een traject uitgezet worden. In dit traject kijken we eerst hoeveel en hoe groot de leerachterstanden er zijn, door middel van didactisch onderzoek. Naar aanleiding daarvan wordt er een voorstel gedaan voor gemiddeld 1 of 2 keer in de week remedial teaching van 45 minuten.Wanneer duidelijk is (diagnose)wat het probleem is, wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder andere welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die nu volgt heet RT. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatmerk. Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Meestal wordt gedurende 6 weken tot 3 maanden 1 of meerdere keren per week RT gegeven. De bedoeling is dat de leerling na deze periode (of eventueel na een verlenging) weer met de eigen groep mee kan doen.

Het komt voor dat er op de school waar uw kind zit geen geld of mogelijkheden meer zijn om uw zoon of dochter te helpen terwijl hij of zij dit wel hard nodig heeft! Er zijn situaties denkbaar dat Options to Learn binnen de schoolmuren extra ondersteuning kan geven.

Voor vrijblijvende informatie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of 06 40581805